close

ANG DETALYADONG PAGAWA NG PANUKALANG PROYEKTO

PANUKALANG PROYEKTO

“Detalyadong deskripsyon ng isang serye ng mga aktibidad na naglalayong maresolba ang isang tiyak na problema.” – Besim Nebiu,2002

“Makikita rito ang detalyadong pagtalakay sa: DAHILAN AT PANGANGAILANGAN sa proyekto (project justification), PANAHON sa pagsasagawa ng proyekto (activities and implementation timeline), at KAKAILANGANING RESORSES (human, material, and financial.) –Besim Nebiu, 2002

 • Iwasan ang mga naulit nang proyekto
 • Hindi maaari ang walang layunin sa proyekto
 • Internal- kabilang sa organisasyon
 • External- hindi kabilang sa organisasyon
 • Solicited/ invited- popondohan
 • Unsolicited/ prospecting- kusa
 • Maiksi- 2-10 pahina
 • Mahaba- lampas 10 pahina

TAGUBILIN SA PAGSULAT NG PANUKALANG PROYEKTO (American Red Cross)

 1. Magplano nang maagap
 2. Gawin ang pagpaplano nang pangkatan
 3. Maging realistiko sa gagawing panukala
 4. Matuto bilang isang organisasyon
 5. Maging makatotohanan at tiyak
 6. Limitahan ang paggamit ng teknikal na jargon
 7. Piliin ang pormat ng panukalang malinaw at madaling basahin
 8. Alalahanin ang prayoridad ng hihingian ng suportang pinansyal
 9. Gumamit ng mga salitang kilos sa pagsulat ng panukalang proyekto

MGA DAPAT GAWIN BAGO ANG PAGSULAT NITO (Besim Nebiu)

 1. Pag-interbyu sa dati at inaasahang tatanggap ng benepisyo
 2. Pagbalik-tanaw sa mga naunang panukalang proyekto
 3. Pagbalik-tanaw sa mga ulat sa ebalwasyon ng mga proyekto
 4. Pag-organisa ng mga focus group discussion
 5. Pagtingin sa mga datos estadistika
 6. Pagkonsulat sa mga eksperto
 7. Pagsasagawa ng sarbey at iba pa
 8. Pagsasagawa ng mga pulong at porum sa komunidad

PAGSULAT AT ELEMENTO NITO

 1. Titulo ng Proyekto
 • Titulo
 • Pangalan ng organisasyon
 • Lugar, petsa
 • Papasahang organisasyon
 • maiksi, tuwiran, maipakita ang inaasahang resulta
 • Nilalaman (opsyonal: kung lalampas lamang sa 10 ang pahina)

III. Abstrak

 • Suliranin
 • ]layunin
 • Organisasyong sangkot
 • Aktibidad
 • Badyet 1. Konteksto
 • Sanligan: sosyal, ekonomiko, political, kultural
 • Kaugnay na datos
 1. Katuwiran ng Proyekto (rasyonal)
 2. Pagpapahayag ng suliranin
 3. Prayoridad na pangangailangan
 • Sino
 • Bakit kailangan
 1. Interbensyon
 • Estratehiya
 1. Mag-iimplementang organisasyon
 • Kapabilidad ng organisasyon
 • Ekspertis
 • Bakit karapat-dapat ng tanggapin at aprubahan ang proyekto
 1. Layunin
 • isa lamang ang saklaw
 • konektado sa bisyon ng pagpapaunlad at pagpapabuti

VII. Target na benepisyaryo

 • SINO
 • BAKIT
 • DESKRIPSYON (laki at katangian): etnesidad, edad, kasarian, atbp.

VIII. Implementasyon ng Proyekto

 1. Iskedyul
 2. Alokasyon
 3. Badyet
 4. Pagmomonitor at Ebalwasyon
 5. Pangasiwaan at Tauhan
 6. Mga Lakip
Tags : FilipinoPananaliksikThesis
Close Bitnami banner
Bitnami