close

Ang Kabihasnan at Silibilisasyon

Kabihasnan

Sa payak na kahulugan nito, ang kabihasnan o sibilisasyon ay isang masulong na yugto ng kaunlaran ng isang lipunan. Nagmula ang salitang sibilisasyon sa Latin na civis na may ibig sabihing isang taong naninirahan sa isang bayan.

Naiisip nating sibilisado ang mga tao kapag tinipon nila ang kanilang mga sarili upang maging isang matatag at mabisang pangkat, sa halip na gumagalaw ng magkakahiwalay o bahagi lamang ng isang tribo.

Lampas dito, inaasahan nating makikilala ang alin mang kabihasnan sa pamamagitan ng kanilang wika, sining, arkitektura, edukasyon, at nakamit na gawaing intelektuwal, pamahalaan, at kakayahan makapagtanggol ng sarili.

Sibilisasyon

Ang sibilisasyon ay ang klase o estado ng pamumuhay sa isang lungsod o lugar.  Ito ay estado ng lipunan kung saan may sariling historical at cultural na pagkakaisa o unity. Ang ibig sabihin ng sibilisasyon ay ang mga ibinahagi o itinuro sa bansang sinakop nito.

Buong sistema ng pamumuhay pagiisip, at pagkilos ng mga tao sa isang lugar . Ang sibilisasyon ay nagmula sa salitang-ugat na civitas, na salitang Latin. Ibig-sabihin ng civitas ay lungsod. Kung gayon, ang sibilisasyon ay masalimuot na pamumuhay sa lungsod.

Tags : KulturaSibilisasyon
Close Bitnami banner
Bitnami