close

Ang Pang-abay na Panlunan

Ang pang abay na panlunan ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng lugar kung saan naganap ang pangyayari.

Halimbawa:

  1. Sa tabi ng dagal sila namasyal.
  2. Sa simbahan sila nagkita.

Ang ang-abay na Panlunan ay nagsasabi kung saan ginawa, ginagawa, at gagawin ang kilos sa pangungsap.

Halimbawa:

  1. Nagpuntasa probinsya ang pamilya upang bisitahin ang
    kanilang mga kamag-anak.
  2. Inilagay ni Ana ang kanyang mga gamit sa bag.
  3. Nagluluto ang kanyang ina ng masarap na hapunan sa kusina.

Ang pang-abay na pamanahon ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng panahon. sa wikang ingles, ito ang adverb of time.

Halimbawa:
  1. Luluwas ako ng Maynila  Bukas. pang-abay na pamanahon.
  2. Nanood ako ng sine kahapon. pang-abay na pamanahon.
Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami