close

Ang Panimulang TalaTa

Panimulang Talata – ito ang una at kung minsan ay hanggang sa ikalawang talata ng komposisyon. Ang layunin nito ay ang ipahayag ang paksa ng komposisyon.

Mga uri ng Talata

  • Talatang Ganap – makikita ito sa kalakhang gitnang bahagi ng komposisyon. Tungkulin nito ang paunlarin ang pangunahing paksa.
  • Talata ng Paglilipat-diwa – mahalaga ito upang magkaroon ng ugnayan at kaisahan ng mga pahayag sa mga talataan ng komposisyon. Ginagamit ito upang pag-ugnayin ang diwa ng dalawang magkasunod na talata.
  • Talatang Pabuod – madalas na ito ang pangwakas na talata o mga talata ng komposisyon.
Tags : Filipino
Close Bitnami banner
Bitnami