close

Ang Teoryang Romantisismo

Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan.

Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan.

DALAWANG URI ng ROMANTISISMO :

  1. Romantisimong Tradisyunal – nagpapahalaga sa halagang pantao.
  2. Romantisismong Rebolusyonaryo – pagkamakasariling karakter ng isang tauhan.
Tags : PanitikanTeoryaWika
Close Bitnami banner
Bitnami