close

Ano ang Antropolohiya

Ang Antropolohiya ay isang sistematikong pag-aaral ng pinagmulan, ebolusyon
at kultura ng tao. Tulad ng isang siyentista ang mga antrologo ay nagsisiyasat
sa mga pangkalahatang ugnayan sa gawi ng tao.Nagiging batayan din ng pag-aaral
ang mga materyal at di materyal na bagay tulad ng kasuotan, tirahan ,
paniniwala at pagpapahalaga. 

Tags : Kultura

1 Comment

Comments are closed.

Close Bitnami banner
Bitnami