close

Ano ang Kakapusan at Kakulangan

Kakapusan – ito ay isang suliraning pang-ekonomiya na tumutukoy sa permanenenteng limitasyon ng mga pinagkukunang yaman,(produkto o kalakal)pang-kabuhayang kalakal.

Kakulangan – isang suliraning pang-ekonomiya na tumutukoy naman sa pansamantala o panandaliang limitasyon ng pinagkukunang yaman at pang-kabuhayang kalakal. Pareho silang suliranin sa ekonomiya na pa tungkol sa limitasyon ng pinagkukunang yaman at pang-kabuhayan.

Nagkaiba lang sa tagal at panahon ng pagiging limitasyon nito. Kakapusan- scarcity, Kakulangan- shortage

Tags : Ekonomiya
Close Bitnami banner
Bitnami