close

Ano ang Paglalahad

Paglalahad – isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang-linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa. Sa Pamamagitan ng paglalahad ay nagiging ganap ang pagkatuto ng isang tao dahil nabibigyan siya ng pagkakataong makatuklas ng isang ideya o kaisipan na makapaghahatid sa kanya ng kasiyahan at kalinawan sa paksang pinag-uusapan.

Itinuturing din ang paglalahad bilang isang uri ng pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanyang mga gawaing pangkomunikasyon. Iba’t ibang pamamaraan ang gamit ng tao sa paglalahad lalo’t sa parang pasalita o pabigkas.

Mahalagang makita ang mga sumusunod upang maging epektibo sa bumabasa.

  • Gawing malinaw ang paksa at sikaping malinaw din ang pagkasulat nito
  • Gumagamit lamang ng mga salitan at pangungusap na madaling maunawaan
  • Sikaping maging maayos ang organisasyon
  • Panatilihin ang makatawag pansin na simula, ang mayamang bahagi ng katawan at
    kapana-panabik na wakas
  • Basahing muli ang isinulat at iwasto kung kinakailangan
  • Pumili ng angkop na pamagat at isulat sa gitnang bahagi ng papel.
Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami