close

Ano ang Paglalarawan

Paglalarawan – Ito’y isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig. sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak na salitang naglalarwan, gaya ng pang-uri at pang-abay, malinaw na naipakikita ang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari na ating nakikita, naririnig o nadarama. Napapagalaw at napakikislot din ng paglalarawan ang ating mga guni-guni, imahinasyon at nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa.

Mga katangian ng isang mahusay na paglalarawan

 • May tiyak at kawili-wiling paksa
 • Gumagamit ng wasto at angkop na pananalita
 • Malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita
 • Isinasaalang-alang ang pagpili ng sariling pananaw sa paglalarawan.

Iba’t Ibang pananaw na magagamit:

 • distansya sa bagay na inilalarawan gaya ng agwat o layo nito
 • kung nasa loob o labas
 • ayon sa sariling palagay o damdamin ng naglalarawan bunga ng kanyang
  karanasan o ng karanasan ng ibang tao
 • ayon sa sariling palagay batay sa kanyang narinig o nabasa
 • Pumupukaw ng higit sa isang pandamdam: Paningin; pandinig; pang-amoy; panlasa at panalat
 • May kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan
 • May tiyak na layunin sa paglalarawan.
Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami