close

Ano ang Pilosopiya

Ang Pilosopiya ay isang pag-aaral na nagnanais maunawaan ang liwanag ng realidad ng buhay. Sinisikap nitong matuklasan ang katotohanan at karunungan upang mabatid kung ano ang mahalaga sa buhay. Sinusuri din nito ang ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at ng kalikasan ng tao at lipunan.
Tags : tle
Close Bitnami banner
Bitnami