close

Ano ang Teoryang Eksistensyalismo

Ang teoryang eksistensyalismo ay hinahanapan ng katibayan ang kahalagahan ng personalidad ng tao at binibigyan halaga ang kapangyarihan ng kapasyahan laban sa katwiran at Sinusuri ang tauhan batay sa kanyang kilos,paniniwala,paninindigan na ang tao lamang ang tanging may kakayahanng magdesisyon sa kanyang sariling buhay.

Sa mga akdang pampanitikan, tulad ng nobela, ang Eksistensyalismo ay nakikita sa mga tauhan o karakter na may kalayaang pumili para sa kanilang sarili. Taglay ng mga tauhang ito ang katatagan o kung minsan ay kahinaan, upang hamunin o tanggapin ang resulta ng kanilang kalayaang pinili.

Ang tao ay may sariling buhay at ang kanyang buhay ang nagbibigay kahulugan sa kanya bilang tao. Walang maaaring umako sa buhay ng may buhay.

Sa teoryang Eksistensyalismo, ang bawat tao ay may kalayaang pumili sa kanyang sarili. Dahilt sa kalayaang ito, ang tao ay responsible sa anumang maaaring kahinatnan o maging resulta ang kanyang ginawang pagpili.

Ang tao ay napalilibutan ng maraming posibilidad at mapagpipilian kung paano niya gustong mabuhay. Siya ang limikha ng kanyang sariling buhay na ayon sa kanyang desisyon. Kadalasan ang mga desisyon niya ay nakaaapekto sa relasyon niya sa ibang tao. Sinasabing hindi rin naman nabubuhay ang tao nang mag-isa lamang.

Dahil bukas ang Eksistensyalismo sa mga posibilidad, posibleng maraming magkakatunggaling direkyon ang puntahan ng pananaw na ito. Isang direksyon ay ang theistic o paniniwalang may Diyos o isang makapangyarihang nilalang na nag-uugnay sa lahat ng nilalang. Maaari rin naming ang puntahan ng Eksistensyalismo ay ang atheistic o ang paniniwalang ang tao ay may walang hanggang kalayaan. Kung kaya, hindi na niya kailangan pa ang tulong mula sa anumang Diyos o sa isang makapangyarihang nilalang. Kaya niyang mabuhay sa kanyang sarili lamang.

Tags : Teorya
Close Bitnami banner
Bitnami