close

Dalawang Uri ng Paghahambing

Simili o Pagtutulad

– di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag naSimile sa Ingles.

Halimbawa: Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit.

Metapora o Pagwawangis

– tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles.

Halimbawa: Siya’y langit na di kayang abutin nino man.

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami