close

FILIPINO – ANG REPLEKTIBONG SANAYSAY

REPLEKTIBONG SANAYSAY (Reflective paper/ Contemplative paper)

“Without reflection, we go blindly on our way, creating more unintended consequences, and failing to achieve anything useful.” –Margaret
Wheatly

Isang masining na pagsulat na may kaugnayan sa pansariling pananaw at damdamin sa isang partikular na pangyayari. Bagkus ipinarating ang pansariling karanasan at natuklasang resulta sa espisipikong paksa. Naglayon din ito na maipabatid ang mga nakalap na impormasyon at mailahad ang mga pilosopiya at karanasan.

  • Kritikal na repleksyon ukol sa nabasa, napanood, narinig, naranasan, o kamalayan.
  • Naglalaman ng reaksyon, damdamin, at pagsusuri— Bernales & Bernardino, 2013
  • Hindi ito diary/journal. Ito ay PORMAL na sulating mayroong: Introduksyon, katawang malinaw at lohikal na naglalahad ng iniisip, at konklusyon
  • Ginagamitan ito ng UNANG PANAUHAN
  • Isang mataas na uri ng sanaysay na kinakailangan ng pagmumuni-muni
  • Isa itong halimbawa ng SINTESIS

PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY (Maggie Mertens)

1. Mga iniisip na reaksyon- paglilista ng: emosyon, pagsusuri, inspirasyon, at karanasan
2. Buod- malaya ang daloy subalit pormal ang wika at anyo
3. Organisasyon
a. Introduksyon
b. Katawan
c. Buod(Ikalawang Paraan ng Organisasyon)
1. Pagpili ng paksa
2. Emosyonal na paglalakbay
3. Masining na pagtatapos

GABAY PARA SA REPLEKSYONG PAPEL

1. Bigyang-pansin ang panahong saklaw ang repleksyon
2. Pansinin at pagmuni-munihan ang mga sumusunod:
a. Konsepto/aralin na lubhang tinututukan/pinagtatalunan
b. Gawain sa klase, pinanood, pinarinig, atbp.
c. Leksyon, konspeto, basta nakapukaw ng interes
d. Sariling danas
e. Tanong
3. Isa hanggang dalawang pahina lamang
4. Bawal ang maligoy
5. Pormal o kumbersyonal at malinaw ang pagpapaliwanag
6. Magbigay ng halimbawa
7. Seryoso bagaman mula sa pagmumuni-muni
. Isaalang-alang ang gramatika
9. Sumulat sa paraang micro to macro (mula sa iyo papalawak)
10. Kung kukuha ng pagbabatayan, tiyaking mababanggit ito sa iyong sanggunian
11. Mapasa sa takdang panahon
12. Maaaring maglagay ng pamagat na naaayon sa pinapaksa ng iyong repleksyon

Tags : FilipinoWika
Close Bitnami banner
Bitnami