close

ANO ANG HANGARIN?

Linangin ang pamamahala na tapat, may pananagutan at may linaw, isulong ang malayang daloy ng impormasyon, maayos na paggamit ng mga opisyal na batis ng karunungan, pangalagaan at palaganapin ang mga kabihasnang Filipino at pasiglahin ang mga pambansang pagkakakilanlan habang itinatatag ang pangdaigdig na kaunawaan alang-alang sa mabisang pagpapatupad ng mga adhikain hinggil sa pangangasiwa at pagsisino.

Tags : Kahulugan

2 Comments

  1. Regardless of the possibility that there are no endowments, merriments, cakes, or family social occasions, numerous individuals are still continually sitting tight for the day until the first of April. Amid the April Fools, everyone around the world celebrates and encounters fun in any given time. Popular prank preparation

Comments are closed.

Close Bitnami banner
Bitnami