close

Iba’t Ibang Bahagi at Uri ng Paglalahad

Simula – nakatatawag-pansin; nakakaakit; nakapupukaw;nakagaganyak at nakahahatak
ng kuryosidad.

Ilan sa mga halimbawa ng maaring simula:

  • Pagtatanong
  • Pagkukwento o Pagsasalaysay
  • Pagsipi o paghalaw ng isang saknong
  • Paggamit ng siniping pahayag
  • Dayalogo o usapan
  • Makatawag pansing pangungusap

Katawan o Gitna – binubuo ng talatang kinapalooban ng mga pangunahin at
pantulong na kaisipan upang maibigay ang detalye sa isang paksa. Dapat magkaroon
ng kaisahan, kaugnayan at diin ang mga kaisipan para hindi malito ang bumabasa.

Wakas – nag-iiwan ng isang impresyong titimo sa damdamin at kikintal sa isipan ng
mamababasa. gaya ng panimula, ang paglalahad ay maaaring wakasan sa iba’t ibang
paraan. Balikan ang talakay tungkol dito na naisa-isa na sa mga naunang aralin.

Iba’t ibang uri ng paglalahad

Pagbibigay Katuturan – napalilinaw nito ang pag-uunawa sa kahalagahan ng isang
bagay, tao, pangyayari, dinarama o konsepto.

Pagsunod sa Panuto/pamamaraan – Halimbawa nito ang pagsunod sa isang recepi o
paraan ng paglaro ng isang uri ng laro.

Pangulong Tudling/Editoryal – nagpapahayag ng opinyon o palagay ng editor ng
isang pahayagan o magasin tungkol sa napapanahong isyu.

Sanaysay – anyong panitikan na naglalahad ng kuru-kuro, pananaw, paniniwala at
damdamin ng manunulat, hango sa kanyangkaranasan at sa inaakalang palagay niya sa
katotohanan.

Balita – naglalaman ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa loob at labas ng bansa.

Pitak – karaniwang makikita sa mga pahayagan o magazin. Naglalaman ng reaksyon,
kuru-kuro at pansariling pananaw hinggil sa isang napapanahong isyu o pangyayaring
nagaganap sa kanyang paligid o sa iba pang pook. Tinatawag din itong kolum.

Tala – paglilista ng mga bagay-bagay na dapat gawin o tandaan.

Ulat – paglalahad ng mga kaisipan o kaalamang nakuha, natutunan o nasaliksik mula
sa binasa, narinig, nakita o naranasan.

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami