close

Mga Ibat ibang Uri ng Anyong Tubig

Ang anyong tubig ay kahit anumang makahulugang pag-ipon ng tubig, kadalasang tinatakpan ang Daigdig.

MGA URI NG ANYONG TUBIG

Karagatan

– ang pinakamalaking anyong tubig. Pacific

Dagat

– malaking anyong tubig, ngunit mas maliit sa karagatan. isang malaking lawas ng tubig-alat na nakadugtong sa isang karagatan, o ng isang malaking lawang-alat na walang likas na lagusan. Dagat Caspian at Dagat Patay (Dead Sea). Philippine sea, China sea, Celebes sea

Ilog

– isang mahaba at makipot na anyong tubig na umaagos patungong dagat. Nagmula ito sa maliit na sapa o itaas ng bundok o burol. Cagayan, Pasig, Agno

Golpo

– bahagi ito ng dagat. ang tawag sa malalaking look.

Lawa

– isang anyong tubig na naliligiran ng lupa. Laguna lake, Taal lake, Lanao lake

Look

– malaking bahagi ng katubigang papasok sa kalupaan. San Sebastian, Espania. isang baiya na maaaring gamitin bilang kanlungan ng sasakyang pandagat,katulad ng mga bapor, partikular na kung may malalakas na mga bagyo. Ito ang tinatawag na “braso” ng isang dagat. Look ng Maynila. Lamon

Bukal

– tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. ang anyo ng tubig na sumusulpot sa mga siwang ng bato. Kadalasang matatagpuan ang mga ito sa dalisdis ng bundok o sa mga lugar na may bulkan. Malamig ang tubig ng mga bukal, samantalang mainit naman ang tubig ng bukal na malapit sa bulkan. May mineral ang tubig dito kaya nakagagamot ng rayuma at mga sakit sa balat.

Kipot

– makitid na daang-tubig na nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig tulad ng dagat o karagatan. Istanbul as Bosporus.

Talon

– matarik na pagbaba ng tubig sa isang sapa. Pagsanjan, Maria Cristina Batis – ilug-ilugan o saluysoy na patuloy na umaagos. isang anyo ng tubig na may patuloy na agos sa pinanggagalingan nito. Karaniwan nang malinis at malamig ang tubig sa batis na madalas matatagpuan sa gitna ng mga kakahuyan sa gubat.

Sapa

– anyong tubig na dumadaloy. Ang sapa ay maliit na anyong tubig at kadalasang natutuyo kapag tag-init.

Kipot

– May kabuuang 200 ang kipot sa Pilipinas dahil sa pagiging arkipelago nito.

Look

– daungan ng mga barko at iba pang sasakyang dagat.

Tags : Heograpiyatle
Close Bitnami banner
Bitnami