close

MGA KONSIDERASYON SA PAGDISENYO AT PAGBUO NG ADYENDA

ADYENDA, PULONG, KATITIKAN NG PULONG

ADYENDA

 • Nagmula sa pandiwang Latin na agree na nangangahulugang
 • Isang dokumentong naglalaman ng listahan ng mga pag-uusapan at dapat talakayin sa isang pagpupulong

MGA KONSIDERASYON SA PAGDISENYO NG ADYENDA (Swartz, 2015)

 1. Saloobin ng mga kasamahan
 2. Paksang mahalaga sa buong grupo
 3. Estrukturang patanong ng mga paksa
 4. Layunin ng bawat paksa
 5. Oras na ilalaan sa bawat paksa

HAKBANG SA PAGBUO NG AGENDA

 1. Alamin ang layunin ng pagpupulong
 2. Sulatin ang agenda tatlo o higit pang araw bago ang pagpupulong
 3. Simulan sa simpleng detalye
 4. Magtalaga lamang ng hindi hihigit sa limang paksa para sa agenda
 5. Ilagay ang nakalaang oras para sa bawat paksa
 6. Isama ang ibang kakailanganing impormasyon para sa pagpupulong

Tunghayan ang kasunod na halimbawa ng agenda para sa isang pulong ng mga director ng kompanyang Asia Pacific Professional Development & Innovative Global Solutions, Inc. Layunin ng pagpupulong na ito na talakayin ang nakataan at paparating na proyektong seminar ng kompanya.

 

ASIA PACIFIC PROFESSIONAL DEVELOPMENT & INNOVATIVE GLOBAL SOLUTIONS, INC.

—————————————————

ADYENDA

PULONG NGA MGA DIREKTOR

Miyerkules, Pebrero 10, 2016, 6:30-7:30 n.g.

Conference Hall, 3rd Floor, Arizana Tower, Lungsod Quezon

1.      Pagbubukas ng pulong

2.      Aprubal ng adyenda

3.      Aprubal ng katitikan ng nakaraang pulong             (Bb. Ligaya Vinas, 20 minuto)

4.      Ulat sa nakaraang seminar                                         (G. Sederiku Arupa, 10 minuto)

5.      Nakalinyang seminar                                                    (G. Kris Akiro, 20 minuto)

6.      Proposal ng mga bagong seminar

7.      Petsa ng susunod na pulong

8.      Pagtatapos ng pulong

 

Tags : Filipino
Close Bitnami banner
Bitnami