close

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere

1. Albino – dating seminarista na nakasama sa piknik sa lawa
2. Alperes – matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego (itinuring ni Rizal na Hari ng Italya ng San Diego habang ang kura ang Papa ng Estado Pontipikal)
3. Andeng – kaibigan ni Maria Clara na mahusay magluto.
4. Andong – napagbintangang pilibustero
5. Balat – nuno ni Elias na naging isang tulisan.
6. Basilio – nakatatandang anak ni Sisa
7. Bruno Alasigan – nakababatang kapatid na ang ama’y napatay sa pagpapalo ng mga gwardiya
8. Carlicos – bayaw ni Padre Damaso na nanirahan sa Espanya
9. Crispin – bunsong anak ni Sisa.
10. Don Anastacio o Pilosopo Tasyo – maalam na matandang tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego.
11. Don Filipo Lino – tinyente mayor na mahilig magbasa na Latin
12. Don Pedro Ibarra – ama ni Don Saturnino; nuno ni Crisostomo
13. Don Rafael Ibarra – ama ni Crisostomo; nakainggitan nang labis ni Padre Damaso dahilan sa yaman kung kaya nataguriang erehe.
14. Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago – mangangalakal na tiga-Binondo; ama-amahan ni Maria Clara
15. Don Saturnino Ibarra – lolo ni Crisostomo; naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias.
16. Don Tiburcio de Espadaña – isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran; napangasawa ni Donya Victorina.
17. Donya Consolacion – napangasawa ng alperes; dating labandera na may malaswang bibig at pag-uugali.
18. Donya Pia Alva De Los Santos – masimbahing ina ni Maria Clara na namatay matapos na kaagad na siya’y maisilang
19. Donya Victorina de Espadaña – babaing nagpapanggap na mestisang Kastila kung kaya abut-abot ang kolorete sa mukha at maling pangangastila
20. Elias – bangkero at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin nito.
21. Ermana Rufa – kakampi ni Juan Crisostomo Ibarra at laban kay Padre Damaso
22. Iday – kaibigan ni Maria Clara na tumugtog ng alpa.
23. Juan Crisostomo Ibarra – binatang nag-aral sa Europa; nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego.
24. Kapitan Basilio – ilan sa mga kapitan ng bayan sa San Diego Kapitan Tinong at Kapitan Valentin; ama ni Sinang
25. Kapitan-Heneral – pinakamakapangyarihan sa Pilipinas; lumakad na maalisan ng pagka-ekskomunyon si Ibarra.
26. Kapitan Pablo – pinuno ng mga tulisan na ibig tulungan ni Elias.
27. Kapitan Tinong – naparusahan sa pakikipagkaibigan kay Juan Crisostomo Ibarra.
28. Kapitan Valentin – miyembrong Kapitan ng bayan sa San Diego
29. Kapitana Maria – tanging babaing makabayan na pumapanig sa pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng ama.
30. Leon – kasintahan ni Iday
31. Linares – malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara.
32. Lucas – kapatid ng taong madilaw na gumawa ng kalong ginamit sa di-natuloy na pagpatay kay Ibarra.
33. Maria Clara De Los Santos – mayuming kasintahan ni Crisostomo; mutya ng San Diego na inihimatong anak ng kanyang ina na si Doña Pia Alba kay Padre Damaso.
34. Neneng – mahinhin at palaisip na kaibigan ni Maria Clara.
35. Padre Bernardo Salvi – kurang pumalit kay Padre Damaso, nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara.
36. Padre Damaso Vardolagas – isang kurang Pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San Diego; tunay na ama ni Maria Clara.
37. Padre Hernardo Sibyla – paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra.
38. Primitivo – pinsan ni Tinchang at tagapayo ni Kapitan Tinong.
39. Señor Nol Juan – namahala ng mga gawain sa pagpapatayo ng paaralan.
40. Sinang – masayahing Kaibigan ni Maria Clara at anak ni Kapitan Basilio.
41. Sisa – Isang masintahing ina na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng asawang pabaya at malupit.
42. Tarsilo Alasigan – nakatatandang kapatid ni Bruno.
43. Tinchang – matatakuting asawa ni Kapitan Tinong.
44. Tintente Guevarra – isang matapat na tinyente ng mga guwardiya sibil na nagsalaysay kay Ibarra ng tungkol sa kasawiang sinapit ng kanyang ama.
45. Tiya Isabel – hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara.
46. Victoria – payapang kaibigan ni Maria Clara at katipan sa pag-ibig ni Albino.

Tags : Pananaliksik
Close Bitnami banner
Bitnami