close

Post-Neolithic Beads sa Ille Cave Palawan

Ang Pilipinas ay maraming natatagong yaman, mula sa mga hayop na dito lamang nakikita, mga pagkain na dito lamang matitikman, at sa mga lugar na dito lamang masisilayan. Ngunit hindi lang ang kasalukuyan ang may natatagong ganda. Ang ating nakaraan ay hitik din sa mga magagandang kagamitan. Nahukay sa ating bansa ang iba’t ibang mga artepakto mula pa noon panahon ng bato hanggang sa kasalukuyan. Isa sa mga ito ay ang mga kagamitang ornamento tulad ng mga beads.

Ang mga beads na ito ay nahukay sa Ile Cave sa Dewil Valley sa El Nido Palawan. Madami ring iba’t ibang artepakto ang nahukay sa lugar na ito.

Ang mga nakitang beads ay ginamitan ng Radio Carbon Dating upang malamang ang kanilang edad. Sinasabing galing ito sa panahon ng neyolitiko at mayroong din na mas bata pa ang edad. Kakaiba ang mga ito dahil kung ikukumpara nation ito sa mga beads sa panahon ngayon ay walang wala ang mga beads na bago. Ito ay dahil sa kadahilanang gawa ito sa mga marurupok na seashells. May iba’t ibang desenyo na natural naninukit ng kalikasan ang mga beads na ito. Maliliit din ito at makikitang pinagtuunan ng pansin ang pag-gawa.

Sinubukan ng mga mananaliksik na gumawa ng gantong uri ng beads ngunit nahirapan sila. Sinubukan nilang kiskisin ito sa quartz ngunit nahirapan sila at gumamit na lamang ng power tools.

Dahil sa impormasyon na ito, masasabi kong sobrang gilalas ng mga gumagawa nito dahil sa estruktura ng mga seashells. Kung ako ang tatanunging, ituturing kong mga kakaibang yaman ito ng ating bansa dahil sa atin lamang nakikita ang ganitong mga uri ng desenyo ng mga beads. Gusto ko ring magkaroon nito upang mapaalala sa akin na mayroon tayong mga ninuno na may kakaibang kagalingan sa pag gawa ng mga ornament.

Mga Sanggunian

Basilia, P. (n.d.). Post-Neolithic Shell Beads From Ille Cave, El Nido, Palawan: A Case of Specialization?? Retrieved from https://www.academia.edu/1691702/Post-Neolithic_Shell_Beads_From_Ille_Cave_El_Nido_Palawan_A_Case_of_Specialization_

Tags : ArcheologyPilipinas
Close Bitnami banner
Bitnami